Föreningsstämma tisdagen den 27’e juni klockan 19:00

Plats och tid

Styrelsen har beslutat att håll föreningsstämma tisdagen den 27’e juni klockan 19:00 på Lunds Akademiska Golfklubb. En formell kallelse kommer att läggas i era brevlådor senast två veckor innan stämman i enlighet med våra stadgar.

Motioner och ämnen

Motioner som ska tas upp på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 10’e juni. Skicka motioner till styrelse@brfhugin.se

Årsredovisning

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för medlemmar på nabo.se senast två veckor innan stämman.

Anmälan till stämman

Länk att anmäla sig till stämman kommer att skickas ut i samband med kallelsen

Förändring i styrelsen

Sven-Åke Fädmyr har beslutat sig för att lämna sitt styrelseuppdrag efter att varit med i styrelsen sedan starten för 16 år sedan. Sven-Åke har bidragit med stort kunnande och engagemang samt var starkt bidragande till att föreningen kom lyckosamt ur den tvist som uppstod med JM under entreprenaden.

Styrelsen vill å föreningens vägnar tacka Sven-Åke för sin tid i styrelsen.

/Styrelsen Brf Hugin

Sommar!

Nu är sommaren äntligen här, och semestern är runt hörnet.

Vi har verkligen ett trevligt grönskande Brf Hugin. Det vill vi gärna fortsätta med! Så fram med häcksaxen, gräsklipparen eller ogräsupptagaren och gör det fint omkring er!

Jag har i egenskap av att vara ansvarig för trädgårdarna varit ute i vårt fina område och gått. Det är nu hög tid att klippa häckarna och se till att ogräset utanför ert hus och kring ert träd rensas!

Har ni inte möjlighet själva eller lider brist på rätt redskap så hör gärna av er till mig för hjälp och tips!

Trevlig sommar 

Joachim på Sleipnergatan 3

Föreningsstämma onsdagen de 29’e juni klockan 19:00

Plats och tid

Styrelsen har beslutat att håll föreningsstämma onsdagen den 29’e juni klockan 19:00 på Lunds Akademiska Golfklubb. En formell kallelse kommer att läggas i era brevlådor senast två veckor innan stämman i enlighet med våra stadgar.

Beslut och motioner som stämman kommer att behandla

Fastställande av pågående stadgeändringar

På föregående stämma beslutades om ett antal stadgeändringar. Dessa tas, i enlighet med våra stadgar, upp för beslut ytterligare en gång och kommer därefter att gälla.

När tiden för motioner har löpt ut och de har hunnit bli behandlade av styrelsen kommer de att bli publicerade på vår hemsida.

Årsredovisning

Årsredovisning finns tillgänglig på vår portal på nabo.se. Logga in med BankID och gå därefter till ”Dokumenthanterarern”.

Anmälan till stämman

För att veta hur många som förväntas komma till stämman ber vi dig att anmäla din närvaro på följande länk:

Anmälan till stämman

Protokoll från Extra Föreningsstämman i maj

Tack för ett stort deltagande på vår extra föreningsstämma i maj. Ni finner protokollet i vår portal på nabo.se. Logga in med hjälp av BankID och klicka på Dokumenthanteraren så finner ni det senaste protokollet under mappen Protokoll: Föreningsstämma.

Arbetet med att förhandla fram en ny offert för solceller fortsätter om än trögt. Tidsfristen för en gemensam garanti värmepumpar och solceller har blivit förlängd med en månad. Så snart vi har mer information postar vi det här eller berättar på den planerade föreningsstämman i juni.

Extra Föreningsstämma 4’e maj 2022

Plats och tid

Styrelsen har beslutat att håll extra föreningsstämma onsdagen den 4’e maj klockan 19:00 på Lunds Akademiska Golfklubb. En formell kallelse kommer att läggas i era brevlådor senast två veckor innan stämman i enlighet med våra stadgar.

Anmälan till stämman

För att veta hur många som förväntas komma till stämman ber vi dig att anmäla din närvaro på följande länk:

Anmälan till extra föreningsstämma

Beslut som stämman kommer att behandla

Stadgeändringar gällande ägarskap av värmesystemet

På föregående stämma beslutades om ett antal stadgeändringar. Ett område som styrelsen anser kräver ett bättre formulerade gäller vem, förening eller boende, som är ansvarig för värmesystemet, golvvärme och radiatorer, i hushållen. Styrelsens förslag till stadgeändring finner ni på länken nedan

2022-05-04 Extra Föreningsstämma – Stadgar_ Förslag till ändring

Installation av solceller

Styrelsen har under året, i samband med uppköp av nya värmepumpar, också undersökt möjligheten att installera solceller på våra hus. Styrelsen har tittat på två stora leverantörer av solceller och valt att gå vidare med en, RSA. Lösningen består i 33 st likvärdiga installationer på samtliga hustak där den boende blir producent av elektriciteten. Föreningen har nu en offert från RSA att ta ställning till. Ni finner offerten på länken nedan:

2022-05-04 Extra Föreningsstämma – RSA – Offert solceller – BRF Hugin Lund (NY-A

På stämman kommer vi att gå igenom RSA’s offert, styrelsens egen analys samt förslag till finansiering. RSA kommer att ha en representant på plats för eventuella frågor.

På stämman avser vi fatta beslut ifall vi ska gå vidare med upphandlingen eller ej. 

Välkommen!

Tvätt av träfasader och målning av staket

LP-Måleri har fått i uppdrag av föreningen att genomföra tvätt av våra träfasader samt tvätta och måla staket.

Arbetet kommer att ske i etapper och den första etappen påbörjas i april. För att genomföra tvätten behöver fönster vara stängda, uteplatser tömda och bilar framför fastigheten behöver flyttas. Tvättningen kommer att utföras med hetvattentvätt och algmedel vilket innebär att blommor och övriga växter måste vikas ut från fasaderna och skyddas.

I tid innan det blir er tur kommer entreprenören att lägga meddelande i er brevlåda.

Har ni frågor går det bra att kontakta Mats Persson på LP-Måleri för information. Han har telefonnummer 070-603 41 57