Avfallshantering

Avfall hanteras primärt via något av följande:

 • Egna sopkärl
 • Miljöstation
 • Återvinningscentral

Egna sopkärl

Redan i de egna hushållen sorteras soporna i åtta fraktioner. Varje hushåll har två sopkärl med vardera fyra fack. Det innebär att medlemmarna kan göra sig av med glas, plast, metall, papper och kartong redan i hemmet.

Kärl 1

 • Matavfall
 • Restavfall
 • Plast
 • Färgat glas

Kärl 2

 • Kartong
 • Returpapper
 • Ofärgat glas
 • Metall

Lunds Renhållningsverks har utförliga sorteringsanvisningar för de egna sopkärlen.

Miljöstation

Miljöstationer, där hushållens farliga avfall ska lämnas, finns på ett flertal ställen i Lund.

Återvinningscentral

Återvinningscentraler i Lund finns på Gastelyckan och Gunnesbo.

Vad ska vart?

SYSAV har en detaljerad beskrivning över vilket avfall som ska vart. Allmän information om hur avfall hanteras finns även på Sopor.nu.

Driftstörningar

Driftstörningar för sophämtningen finns presenterade på Lunds kommuns driftstörningssida.

Kontaktperson

Kontaktperson för avfallshantering är Rudolf Latak.