Avgifter

För föreningens förvaltning av fastigheten betalas en månadsavgift till föreningen. Inför varje kvartal delas avier ut i brevlådorna. Månadsavgiften ska betalas innan den månad som avgiften avser. Om du saknar en avi kan du kontakta styrelsen.

Styrelsen beslutar varje höst om vilken månadsavgift som ska gälla för nästkommande år. Prognoser för framtida nivåer presenteras normalt vid den årliga föreningsstämman.

Autogiro för månadsavgift

Medlemmar som vill hantera betalning av månadsavgifter via autogiro kan göra följande.

 1. Gå in på www.autogiro.se
 2. Klicka på Starta – du kommer då till ”Sök och anmäl”.
 3. Ange företag Hugin och ort Lund, klicka på Sök.
 4. Bostadsrättsföreningen Hugin kommer upp som enda alternativ. Klicka på den raden så får du fram info om föreningen.
 5. Klicka på skrivaren i nedre högra hörnet så får du fram medgivandeblankett.
 6. Fyll i, skriv ut och skicka in blanketten till:
  Brf Hugin
  c/o Brf-Konsult i Lund AB
  Box 1223
  221 05 Lund

Överlåtelse av bostadsrätt

Den som innehar bostadsrätten den första dagen i en månad ska betala avgiften för den månaden. Om en bostadsrätt säljs med överlåtelsedag som inte är månadens första dag är det därför viktigt att avtala mellan säljare och köpare om hur månadsavgiften ska regleras.

Föreningen skickar avier till köparen inför tillträdet, till adress enligt köpeavtal.

Föreningen debiterar inte någon överlåtelseavgift.

Pantsättning

För hantering av pantsättningshandlingar av bostadsrätt debiterar föreningen en avgift om 1 procent av gällande prisbasbelopp. Avgiften debiteras på nästkommande månadsavi.