Informationsmöte om pågående process för likvidation – 17é april

Föreningens medlemmar kommer bli inbjudna till ett digitalt informationsmöte den 17 april klockan 17:00. Möteslänk kommer att skickas till den emailadress som medlemmar uppgett i senaste anmälan till föreningsstämmor. Önskar ni få kallelse till annan emailadress, kontakta vänligen styrelsen.