Styrelsemöten

Följande styrelsemöten har planerats:

  • 2020-10-01
  • 2020-10-27

Om denna sida inte uppdaterats kan du kontakta styrelsen för att fråga när nästa styrelsemöte är planerat.

Ärenden som ska tas upp på styrelsemöte skickas till styrelsens e-postlista senast 10 dagar före mötet.