Styrelsemöten

Styrelsen har möten ca en gång per månad.

Ärenden som ska tas upp på styrelsemöte skickas till styrelsens e-postlista.