Köpa & Sälja

Mäklarbild

Vid förfrågan från mäklare hänvisar föreningen mäklare till: maklarservice.com.

Ansökan om medlemsskap

Den nya medlemmen ansöker om medlemskap i föreningen. Normalt hanterar mäklaren detta genom att köparen vid kontraktsskrivningen även fyller i en ansökan om medlemskap.

Föreningen inhämtar upplysningar på de sökande och behandlar därefter ansökan vid nästkommande styrelsemöte.

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Hugin
NABO 15312, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet ”Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”.

Anmälan om utträde

Den utflyttande bostadsrättsinnehavaren anmäler om utträde ur föreningen. En kontroll görs så att denne inte har några skulder till föreningen. Anmälan behandlas därefter vid nästkommande styrelsemöte.

Bra att tänka på angående köp och försäljning av bostadsrätt

Läs gärna om avgifter i samband med på överlåtelse.

Kontaktperson

Har du frågor angående överlåtelser kontakta styrelsen på styrelse@brfhugin.se