Värmesystem

Våra hus värms upp med värme från frånluftsvärmepumpar. Värmen i luften som ventileras ut från huset återvinns. Om den inte räcker för att täcka värmebehovet täcker en elpatron resterande behov.

Värmen distribueras i husen med golvvärme (bottenvåning) och radiatorer (ovanvåning). Enplanshusen har endast golvvärme.

Teknisk litteratur

Värmepump

Värmepumpen har fyra driftlägen:

  • Sommar
  • Vår/höst
  • Vinter
  • Auto – Systemet väljer själv mellan de tre andra lägena

Normalt rekommenderas att låta värmepumpen stå i läge Auto.

Mer om värmesystemet