Fullmakt för ombud

Denna mall kan användas för röstning genom ombud vid föreningsstämma. Om du har tänkt rösta genom ombud, meddela ombudet i god tid, eftersom ombudet inte får vara ombud för mer än en (1) medlem.

Detta är en fullmakt för omröstning vid ordinarie eller extra föreningsstämma i Brf Hugin. Föreningsstämman som fullmakten gäller hålls följande år:

………………………………

Den person som jag har valt som mitt ombud heter:

…………………………………………………………………………….

Ombudet är (markera med kryss):
[__] Medlem i föreningen
[__] Min make/maka
[__] Min sambo
[__] Mitt syskon
[__] Min förälder
[__] Mitt barn och bor varaktigt med mig
Minst ett av kraven ovan måste vara uppfyllt för fysiska personer. För juridiska personer finns inget krav på vem som får vara ombud.

Härmed ger jag fullmakt åt ombud enligt ovan att rösta för mig vid föreningsstämma enligt ovan.

Jag som ger fullmakten heter:

…………………………………………………………………………….

Jag bor på följande adress:

…………………………………………………………………………….

Min underskrift:

…………………………………………………………………………….

Datum när jag undertecknar fullmakten:

20……….. – ……….. – ………..
(år-månad-dag)
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.