Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Hugin
NABO 15312, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet ”Panthandlingar”.

Vår förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.