Styrelse

För ärenden som rör styrelsen som helhet, använd kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss. För direktkontakt med enskilda ledamöter kan nedanstående kontaktuppgifter användas.

Styrelsen har valts vid föreningsstämma år 2020.

Martin Dremo Ordförande S18 martin.dremo@brfhugin.se
0725-73 88 48
Peder Gunnefur Ledamot S5 peder.gunnefur@brfhugin.se
0733-55 21 82
Alexandros Asimakidis Suppleant S4 alexandros.asimakidis@brfhugin.se
Cecilia Noretoft Ledamot S12 cecilia.noretoft@brfhugin.se
072-200 61 90
Magnus Burén Suppleant G13 magnus.buren@brfhugin.se
0730-72 68 64
Joachim Landgren Suppleant S3 joachim.landgren@brfhugin.se
Rudolf Latak Ledamot G3 rudolf.latak@brfhugin.se
Mobil: 0733362712
Hem: 046127916
Stefan Sandström Ledamot G12 stefan.sandstrom@brfhugin.se
0729-89 00 81