Styrelse

För ärenden som rör styrelsen som helhet, använd kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss. För direktkontakt med enskilda ledamöter kan nedanstående kontaktuppgifter användas.

Styrelsen har valts vid föreningsstämma år 2020.

Martin Dremo Ordförande S18 martin.dremo@brfhugin.se
0725-73 88 48
Peder Gunnefur Ledamot S5 peder.gunnefur@brfhugin.se
0733-55 21 82
Sven-Åke Fädmyr Ledamot G15 sven-ake.fadmyr@brfhugin.se
046-18 86 08
Cecilia Noretoft Ledamot S12 cecilia.noretoft@brfhugin.se
Magnus Burén Ledamot G13 magnus.buren@brfhugin.se
0730-72 68 64
Joachim Landgren Suppleant S3 joachim.landgren@brfhugin.se
Rudolf Latak Suppleant G3 rudolf.latak@brfhugin.se
Stefan Sandström Suppleant G12 stefan.sandstrom@brfhugin.se