Material och kulörer

Utvändiga material och kulörer enligt dokumentation från entreprenören:

Tak Takpapp, grafitgrå
Plåtgarneringar, stuprör, ”skorsten”, fönsterbleck etc. Belagd stålplåt, silvermetallic
Sockel
Tegel Röd rustik 3.2.08 Tegelmäster, vitgrå fog 23 003
Träpanel TP1 Liggande fjällpanel, målas kulör NCS S 1002-Y, ljusgrå; gäller alla trädetaljer, takfötter, vindskivor etc. på dessa byggnader
Träpanel TP2 Liggande fjällpanel, målas kulör NCS S 5005-G20Y, grågrön; gäller alla trädetaljer, takfötter, vindskivor etc. på dessa byggnader
Plank och staket Målas kulör NCS S 5005-G20Y, grågrön
Fönster Trä, kulör NCS S 0502-Y, vita
Entrédörrar, förrådsdörrar Kulör NCS S 7000-N
Tilluftsgaller Runda, galvaniserat stål
Skärmtak Glas och galvaniserat stål