Förening har röstat ja till likvidation

På extra föreningsstämma den 14’e februari röstade stämman för att likvidera bostadsrättsföreningen och därmed låta medlemmarna köpa sina bostadsrätter. Processen för att nu låta det ske är igångsatt och löpande information kommer att presenteras är.