Väghållning

Vinterväghållning (snöröjning, halkbekämpning) av Sleipnergatan, Gullfaxegatan och Gulltoppsgatan sker med hjälp av extern enterprenör.

Kontaktperson

Kontaktpersoner för väghållning är Johannes Månsson och Rudolf Latak.