Temperaturreglering i värmesystem

Denna sida beskriver hur värmesystemet i våra hus regleras och hur man byter batteri i rumstermostater.

Termostater

En viktig del i golvvärmesystemet är de vita rumstermostater som finns uppsatta i varje rum på bottenplan. De känner av temperaturen i rummet och säger till centralenheten när det behövs mer eller mindre värme till rummet.

Rumstermostaterna går på batteri, som räcker i ca fem år. Batterierna liknar vanliga 1,5 volts AA-batterier till utseendet, men är specialbatterier och kan inte köpas i vanliga mataffärer.

OBS! Det är mycket viktigt att rumstermostaterna sätts tillbaka i samma rum som de satt i. Ta gärna bara ner en åt gången, så att de inte förväxlas. De lossas från väggen genom att föras ca 1 cm rakt upp.

För radiatorerna (i tvåplanshus) finns termostater på respektive radiator.

Reglerprincip

Grundprincipen är att värmepumpen väljer framledningstemperatur för värmen baserat på utetemperatur. Hur dessa följs åt bestäms av kurvor, som kan ställas via parametrar i värmepumpens menyer. Genom att hålla låg framledningstemperatur arbetar värmepumpen effektivt och drar mindre el än vid hög framledningstemperatur.

Den tekniskt intresserade som vill få stabil temperatur och låg energiförbrukning kan justera temperaturkurvorna på värmepumpen enligt vår instruktion.