Begäran om ersättning

När en föreningsmedlem på uppdrag av styrelsen har haft utgifter för föreningens räkning kan medlemmen begära ersättning för sina utlägg. Begäran om ersättning ska ska ske på blankett nedan och lämnas till ordföranden för vidare behandling och utbetalning.