Gemensam gårdsaktivitet

Efter beslut på föreningsstämman 2018-06-28 har vi inte längre någon gemensam gårdsaktivitet för ogräsrensning och dylikt. I stället köper vi in denna tjänst.