Gemensamt

Tillbaka till innehållsförteckning

Aktsamhet

Tänk på att vara aktsam om och vårda föreningens egendom. Var även sparsam vid vattenförbrukningen. Byt kranpackning när vatten står och droppar trots att kranen är åtskruvad. Kostnader för underhåll, reparationer och vattenförbrukning är gemensamma kostnader som måste betalas av alla via hyran. Högre sådana kostnader = högre hyra!

Trafik och Fordon

Hastighetsbegränsningen på föreningens gator är 8 km/tim. Föreningens medlemmar skall även självklart respektera hastighetsbegränsningar på övriga gator och vägar, t ex att den är 30 km/tim på Hugins väg.

Biltvätt av omfattande typ med stor vattenåtgång skall inte ske inom föreningens område. Polering, vaxning etc som inte kräver stor vattenåtgång får dock ske.

P-platser finns till alla lägenheter. Av ursprunglig tomtkarta framgår vilken P-plats som är kopplad till vilken lgh. Därutöver finns ett antal ”fristående” p-platser avsedda för tillfällig parkering för besök, varuleveranser, hantverkare etc. Det ligger i sakens natur att dessa ”fria” p-platser inte är avsedda som permanent p-plats för en särskild lägenhet.

Hänsyn

Tänk på att alla inte har samma dygnsrytm som du. Det är därför viktigt att du inte låter TV, radio, stereo eller annan ljudkälla ha för hög volym. Normalt bör ”frid råda” mellan kl 22 – 07 måndag till fredag och 24:00 – 09:00 lördag och söndag samt helgdagar. Under denna tid skall du undvika störande ljud såväl inom- som utomhus.

Om du t ex måste borra, spika och såga inne i lägenheten eller ute på tomten skall du klara av det mellan kl 07-20 på vardagar och 09-20 på helger.

Observera att lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan komma att bli uppsagd från lägenheten.

Informera samtliga grannar om du skall ha fest eller annan aktivitet som innebär att du kanske kommer att bryta mot reglerna för störning. Inhämta grannarnas OK för att undvika irritation och andra ledsamheter efter festen/aktiviteten.

Tänk på att du också är ansvarig för att dina gäster följer föreningens ordningsregler. Om dina gäster går utomhus för att röka, se då t ex till att inga fimpar efterlämnas.

Säkerhet och ansvar

Tillsammans skall vi förhindra att föreningens medlemmar, mark och fastigheter skadas genom t ex eld eller inbrott och skadegörelse. Tänk därför på att

  • vara aktsam med eld (marshaller, raketer etc)
  • varje lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare
  • meddela dina grannar och/eller styrelsen om du kommer att vara bortrest en längre tid
  • alltid lämna uppgift till styrelsen var du i akuta fall kan nås om du inte är hemma i bostaden
  • omedelbart anmäla uppkommen akut skada till styrelsen