Injustering av temperaturkurvor

Använd följande steg för att justera temperaturkurvorna på värmepumpen. För tvåplanshus ska man tänka på att bottenvåningen och ovanvåningen är olika värmekretsar och därför har olika temperaturkurvor.

  1. Ställ alla rumstermostater på max.
    Vänta tills nästa dag för att kontrollera aktuell rumstemperatur.
  2. Är rumstemperaturen för hög är framledningstemperaturen från värmekällan för högt inställd. Sänk då framledningstemperaturen genom att sänka värmekurvan enligt instruktioner i manualen.
  3. Är det för kallt i något rum, får man höja framledningstemperaturen genom att istället höja värmekurvan enligt instruktioner i manualen.
  4. Vänta 1-2 dagar för att känna efter hur ändringarna har påverkat rumstemperaturen.
  5. När detta är gjort ställer man in den önskade rumstemperaturen på respektive rumstermostat i de rum där man önskar använda rumstermostatens funktion.

Tänk på:

  • Det rum som senast blev varmt, är det rum som är normgivande för hela anläggningen.
  • En för låg rumstemperatur kan inte alltid justeras uppåt bara med att vrida på rumstermostaten, man måste säkerställa att tillräckligt med värme tillförs från värmekällan.