Parkering

Varje hus har en dedikerad P-plats. En del hus har denna P-plats på tomten. För övriga hus finns platser utmed gatan i anslutning till entréerna diskret markerade med ljusare sten. Dessa platser är markerade med skyltar med texten ”P Privat”.

Förutom de dedikerade P-platserna finns ett antal extraplatser märkta med skyltar med texten ”P Gäst”. Dessa kan i mån av tillgång användas av såväl medlemmar som deras gäster. Boende som behöver utnyttja mer än en P-plats ska i första hand använda sig av sin dedikerade P-plats.

På några ställen finns kortare utrymmen där bilar kan få plats, till exempel genom att två bilar får plats på utrymmen avsedda för en bil eller att en bil får plats i ett utrymme som inte är markerat som P-plats. Dessa platser får användas endast om användandet inte utgör hinder för personer eller andra fordon. Exempelvis får fordon inte placeras så att åtkomst till grusgångarna blockeras.

Parkering får inte ske på stenlagt utrymme på södra sidan av Gullfaxegatans ändar, mellan Gulltoppsgatan och Hugins väg, samt hela Gulltoppsgatan. Parkering där hindrar framfart för service- och väghållningsfordon samt större utryckningsfordon.

På karta nedan finns markerat vilka P-platser som är dedikerade till husen och vilka som är extraplatser/gästplatser.