Valberedning

Sedan föreningsstämman 2022 utgörs valberedningen av följande personer.

Cecilia Erlandsson Gullfaxegatan 5
Maria Holtz Gullfaxegatan 7