Valberedning

Sedan föreningsstämman 2020 utgörs valberedningen av följande personer.

Martin Olsson Sleipnergatan 13
Magnus Nilsson Gullfaxegatan 17