Trivselregler

Styrelsens hoppas att dessa ordnings- och trivselregler skall utgöra en vägledning för medlemmarna hur ramarna för vårt gemensamma boende är utformade. Om vi alla respekterar dessa enkla regler bidrar vi också till ökad trivsel inom vår förening

Dessa regler har beslutats av styrelsen och uppdateras löpande.

Kontaktperson

Kontaktperson för trivselregler är för närvarande inte utsedd. Kontakta styrelsen vid frågor.