Underhåll

Föreningens arbetsgrupp avseende underhåll består av Martin Dremo och Sven-Åke Fädmyr. Gruppen har till uppgift att ta fram och uppdatera en långsiktig underhållsplan för Brf Hugin. Det är underhåll av föreningsgemensamma utrymmen, anläggningar och byggnadernas yttre som avses.

Kontaktperson

Kontaktperson för underhåll är Martin Dremo.