Yttre belysning

Belysning på Sleipnergatan, Gullfaxegatan och Gulltoppsgatan ingår i den gemensamhetsanläggning som förvaltas av föreningen. Eventuell felanmälan kan ske till kontaktperson nedan.

Kontaktperson

Kontaktperson för yttre belysning är Rudolf Latak.