Revisor

Föreningens revisor är Görel Ingstorp, auktoriserad revisor vid Ingstorp Revision AB, tel. 046-30 30 56.