Revisor

Föreningens revisor  är Hanna Fehland, Ernst & Young.