Allmänt

Tillbaka till innehållsförteckning

Syfte

För att vi alla skall få ett trevligt boende finns det en del saker som vi bör tänka på.

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi föreningens fastigheter. Om vi respekterar och visar hänsyn mot varandra genom att följa nedanstående enkla ordningsregler bidrar vi till god gemenskap i vår förening. Tillsammans gör vi härigenom vårt boende ännu mer trivsamt och attraktivt.

Dessa trivselregler skall ses som komplement till föreningens stadgar.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som medlem och bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, ev. inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i din bostad.

Vem ansvarar för ordningsreglerna och att de efterföljs?

Vid föreningsstämman har styrelse utsetts. Den har på uppdrag av medlemmarna fått ansvaret att sköta den löpande förvaltningen av föreningen. Detta uppdrag innefattar även ordningsfrågorna. Styrelsen skall därför ansvara för att alla inom föreningen visar aktsamhet  om föreningens egendom och följer de av styrelsen (ev. stämman) beslutade ordningsreglerna.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

I det fall någon inom föreningen bryter mot ordningsreglerna skall styrelsen tydligt anmana denne att följa dessa. Om medlemmen eller hyresgästen trots tillsägelse inte följer ordningsreglerna, kan styrelsen i allvarligare fall överväga uppsägning av vederbörande. Innan en sådan allvarlig påföljd blir aktuell skall dock styrelsen ha bedömt att förseelsen inte är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar.