Besked om avgiftshöjning

I likhet med övriga samhället påverkas också föreningens ekonomi av stigande räntor och hög inflation. Det finns många nyhetsartiklar om hur föreningar tvingas höja sina avgifter dramatiskt. När vi hade vår lägsta avgift hade vi räntor på ca 1%. Nu räknar vi med räntor för 2024 på 5,25%. Vår avgift måste alltså höjas.

Efter att tagit i beräkning ytterligare räntehöjningar ser vi att vi måste höja mer än vad som sades vid senaste föreningsstämman. För att dämpa höjningen något väljer vi att inte samla in lika stor del till reparationer som vi gjort tidigare år utan utnyttjar den lilla buffert vi har kvar från tidigare  år.

Avgiften för bredband och sopavgift kvarstår. Av den nya avgiften går ca 50% till att betala räntor.

För 1-planshus kommer avgiften att bli: 6 571 +250 +260 = 7 081 kr

För 1-planshus kommer avgiften att bli: 8 545 +250 +260 = 9 055kr

Den nya avgiften börjar gälla från och med oktober.

/Styrelsen