Viktigt!!! / Important!!!

Informationsmöte om friköp av bostadsrätter

Info in english will follow below.

Styrelsen bjuder in föreningens medlemmar till ett informationsmöte om möjligheten att ombilda våra bostadsrätter till äganderätter via ett så kallat friköp. Anledningen till att styrelsen undersökt detta är att ett friköp skulle bland annat kunna ge ett avsevärt billigare boende, högre värde på fastigheterna, möjlighet att själv besluta om och ombesörja underhåll, eller installera solceller om man så vill.

Ett friköp kräver ett beslut av bostadsrättsföreningens medlemmar.

För att leda oss igenom en friköpsprocess har styrelsen anlitat en juristfirma, Jurideko, med långvarig erfarenhet av fastighetsjuridik samt att genomföra sådana processer.

Den 5’e december klockan 18:30 planerar vi att hålla ett informationsmöte på Lunds Akademiska Golfklubb där Jurideko går igenom en framtagen kalkyl samt en process för ett friköp.

För de av våra medlemmar som vill ta del av informationen på engelska kommer vi även att hålla ett möte via datorlänk. Vi kommer att återkomma med när ett sådant möte kan äga rum.

Vi kommer att tillgängliggöra Juridekos förstudie på vår hemsida så snart den finns oss till handa i början av nästa vecka.

Vänligen anmäl er till informationsmöte, fysiskt eller virtuellt, på följande länk:

Anmälan till informationsmöte

Information meeting about a buyout of condominiums

The board invites the association’s members to an information meeting about the possibility of converting our condominiums into ownership through a so-called buyout.

The reason the board has explored this is that a buyout could, among other things, provide significantly cheaper housing, higher property values, the ability to decide on and manage maintenance independently, or install solar panels if desired.

A buyout requires a decision from the members of the condominium association.

To guide us through a buyout process, the board has engaged a law firm, Jurideko, with extensive experience in property law and conducting such processes.

On December 5th at 6:30 PM, we plan to hold an information meeting at Lund Academic Golf Club, where Jurideko will go through their preliminary study for the buyout and the process for it.

For our members who want to access the information in English, we will also hold a meeting via a computer link. We will provide information on when such a meeting can take place.

We will make Jurideko’s preliminary study available on our website as soon as it is in our hands at the beginning of next week. Please register for the information meeting, whether in person or the virtually, at the following link:

Registration to information meeting