Avgiftsavier via e-post

Avgiftsavierna kan numera skickas ut via e-post till den som föredrar det istället för papper. Instruktioner finns på avierna som skickades ut via brev nyligen.

Om du inte aktivt begär att få avier via e-post, så kommer de att fortsätta komma på papper i brevlådan.

Rensning av grusgångar

Underhållet av gemensamma grusytor behöver förbättras för att inte ogräset ska ta över. Styrelsen har börjat fundera över olika lösningar. Några som kommit upp hittills är, med bedömda kostnader:

  • Fortsatt egenförvaltning, men oftare.
  • Extern entreprenör för ogräsrensning, kostnad ca 25 000 kr/år.
  • Asfaltering av grusytor, kostnad ca 165 000 kr.

I första hand vill styrelsen att föreningen lyckas sköta grusytorna utan extern hjälp, främst för att hålla kostnaderna nere.

Under hösten har inte hållits gemensam arbetsdag. Vi ber därför istället alla att någon gång under de kommande två veckorna rensa i gångarna som ansluter till era tomter. Ni som inte har sådana gångar kan istället arbeta på den gemensamma gräsmattan och större grusytan. Vi hoppas att alla har möjlighet att bidra för att kunna hålla fint i området samtidigt som vi kan fortsätta hålla avgifterna låga.

Resultat från föreningsstämman 2017

Föreningsstämman år 2017 är avklarad. Här är en kort sammanfattning.

  • Andreas Hessmark och Frederik Lundtofte valde att inte fortsätt sitt styrelsearbete. Stort tack till er för arbetet ni har lagt ner!
  • Lina Collin gör comeback i styrelsen. Välkommen tillbaka Lina!
  • Rudolf Latak och Frederik Lundtofte valdes till ny valberedning. Båda har suttit i styrelsen tidigare.
  • De föreslagna stadgeändringarna beslutades genomföras. Eftersom stadgeändringar kräver beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor kommer vi att återkomma till dem senare.

Styrelsesammansättning och personliga kontaktuppgifter finns som tidigare på webbplatsen. När den nya styrelsen har konstituerats kommer presentationen att uppdateras.

Kallelse föreningsstämma 30 maj 2017

Tisdagen den 30 maj 2017 hålls årets föreningsstämma. Kallelse har delats ut till alla hushåll. Årsredovisning kommer dock inte att delas ut på papper, utan tillhandahålls endast elektroniskt. Handlingarna finns att hämta via länk nedan.

Efter stämman informerar styrelsen om aktuella ärenden. Samtidigt bjuder föreningen på en enkel fika. För att veta hur många som kommer ber vi alla att ange via länk nedan hur många som kommer från ert hushåll. Om ni inte har möjlighet att komma kan ni ange noll närvarande i formuläret.

Åtgärder av fel efter JM

Som en följd av uppgörelsen med JM kommer föreningen nu att åtgärda en del kvarvarande fel. För det har en egen entreprenör upphandlats. De har påbörjat arbetet och kommer därför att vistas i området.

Kontaktperson inom styrelsen för dessa arbeten är Peder Gunnefur.

Kallelse föreningsstämma 17 maj 2016

ordförandeklubba-brunTisdagen den 17 maj 2016 hålls årets föreningsstämma. Kallelse har delats ut till alla hushåll. Kallelsen finns även att hämta via länk nedan.

Årsredovisning, revisionsberättelse och förhoppningsvis valberedningens förslag kommer att publiceras senast den 10 maj. Dessa handlingar kommer endast att distribueras elektroniskt.

Efter stämman informerar styrelsen om aktuella ärenden. Samtidigt bjuder föreningen på en enkel fika. För att veta hur många som kommer ber vi alla att ange via länk nedan hur många som kommer från ert hushåll. Om ni inte har möjlighet att komma kan ni ange noll närvarande i formuläret.