Ändring av fakturabelopp

Som vi tidigare har upplyst om har vi fått ett nytt avtal på plats med Telia. Vi har därmed fått en bättre leverans men också en högre avgift att betala. Därför höjer vi beloppet för Kabel-TV/Bredband till 250 kr/månad och hushåll.

Vi passar också på att korrigera avgiften för Sophantering till 252 kr/månad och hus då detta är det aktuella beloppet från Lunds kommun.

Ändringen börjar gälla från nästa faktura som ska betalas i maj.

Spara 20 kronor i månaden!

I och med att vi byter ekonomisk förvaltare kan ni själva administrera hur ni vill få er fakturor. Via e-post, e-faktura till er bank, eller via autogiro finns det ingen extra kostnad men om ni väljer att få fakturor genom vanlig post kostar det 20 kr per avi. 

För er som inte redan har gjort det kan ni med hjälp av BankID logga in på Nabo.se och ändra era inställningar. Ni gör det genom att klicka på knappen “Gå till aviseringssida” som ser ut som bilden nedan.

Nabo: Ga till aviserigssida

Bankgiro och autogiro kommer att upphöra! – Ny ekonomisk förvaltare till Brf Hugin

Brf Hugin har slutit avtal med Nabo att sköta vår ekonomiska förvaltning med start 1’e januari 2021. Som ett led i detta kommer vårt nuvarande bankgironummer och autogiro att upphöra. 

Nya avier kommer skapas för januari månad den 7’e december. Pappersavier kommer ca en vecka senare.

Det kommer att vara möjligt för den boende att med hjälp av BankID logga in på Nabo.se för att se avier samt att ändra aviseringssätt. E-faktura och autogiro kan användas utan extra kostnad medan pappersavier kommer att tillföra en ytterligare kostnad om 20 kronor.

Du kan läsa mer om den nya lösningen i följande pamflett.

Avgiftsavier via e-post

Avgiftsavierna kan numera skickas ut via e-post till den som föredrar det istället för papper. Instruktioner finns på avierna som skickades ut via brev nyligen.

Om du inte aktivt begär att få avier via e-post, så kommer de att fortsätta komma på papper i brevlådan.

Rensning av grusgångar

Underhållet av gemensamma grusytor behöver förbättras för att inte ogräset ska ta över. Styrelsen har börjat fundera över olika lösningar. Några som kommit upp hittills är, med bedömda kostnader:

  • Fortsatt egenförvaltning, men oftare.
  • Extern entreprenör för ogräsrensning, kostnad ca 25 000 kr/år.
  • Asfaltering av grusytor, kostnad ca 165 000 kr.

I första hand vill styrelsen att föreningen lyckas sköta grusytorna utan extern hjälp, främst för att hålla kostnaderna nere.

Under hösten har inte hållits gemensam arbetsdag. Vi ber därför istället alla att någon gång under de kommande två veckorna rensa i gångarna som ansluter till era tomter. Ni som inte har sådana gångar kan istället arbeta på den gemensamma gräsmattan och större grusytan. Vi hoppas att alla har möjlighet att bidra för att kunna hålla fint i området samtidigt som vi kan fortsätta hålla avgifterna låga.

Resultat från föreningsstämman 2017

Föreningsstämman år 2017 är avklarad. Här är en kort sammanfattning.

  • Andreas Hessmark och Frederik Lundtofte valde att inte fortsätt sitt styrelsearbete. Stort tack till er för arbetet ni har lagt ner!
  • Lina Collin gör comeback i styrelsen. Välkommen tillbaka Lina!
  • Rudolf Latak och Frederik Lundtofte valdes till ny valberedning. Båda har suttit i styrelsen tidigare.
  • De föreslagna stadgeändringarna beslutades genomföras. Eftersom stadgeändringar kräver beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor kommer vi att återkomma till dem senare.

Styrelsesammansättning och personliga kontaktuppgifter finns som tidigare på webbplatsen. När den nya styrelsen har konstituerats kommer presentationen att uppdateras.

Kallelse föreningsstämma 30 maj 2017

Tisdagen den 30 maj 2017 hålls årets föreningsstämma. Kallelse har delats ut till alla hushåll. Årsredovisning kommer dock inte att delas ut på papper, utan tillhandahålls endast elektroniskt. Handlingarna finns att hämta via länk nedan.

Efter stämman informerar styrelsen om aktuella ärenden. Samtidigt bjuder föreningen på en enkel fika. För att veta hur många som kommer ber vi alla att ange via länk nedan hur många som kommer från ert hushåll. Om ni inte har möjlighet att komma kan ni ange noll närvarande i formuläret.