Rensning av grusgångar

Underhållet av gemensamma grusytor behöver förbättras för att inte ogräset ska ta över. Styrelsen har börjat fundera över olika lösningar. Några som kommit upp hittills är, med bedömda kostnader:

  • Fortsatt egenförvaltning, men oftare.
  • Extern entreprenör för ogräsrensning, kostnad ca 25 000 kr/år.
  • Asfaltering av grusytor, kostnad ca 165 000 kr.

I första hand vill styrelsen att föreningen lyckas sköta grusytorna utan extern hjälp, främst för att hålla kostnaderna nere.

Under hösten har inte hållits gemensam arbetsdag. Vi ber därför istället alla att någon gång under de kommande två veckorna rensa i gångarna som ansluter till era tomter. Ni som inte har sådana gångar kan istället arbeta på den gemensamma gräsmattan och större grusytan. Vi hoppas att alla har möjlighet att bidra för att kunna hålla fint i området samtidigt som vi kan fortsätta hålla avgifterna låga.