Kallelse föreningsstämma 30 maj 2017

Tisdagen den 30 maj 2017 hålls årets föreningsstämma. Kallelse har delats ut till alla hushåll. Årsredovisning kommer dock inte att delas ut på papper, utan tillhandahålls endast elektroniskt. Handlingarna finns att hämta via länk nedan.

Efter stämman informerar styrelsen om aktuella ärenden. Samtidigt bjuder föreningen på en enkel fika. För att veta hur många som kommer ber vi alla att ange via länk nedan hur många som kommer från ert hushåll. Om ni inte har möjlighet att komma kan ni ange noll närvarande i formuläret.