Årsredovisning och motioner till stämman augusti 2020

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2019 finns nu att hämta på föreningens webbplats.

Samtliga motioner inför stämman finns att hämta här: