Åtgärder av fel efter JM

Som en följd av uppgörelsen med JM kommer föreningen nu att åtgärda en del kvarvarande fel. För det har en egen entreprenör upphandlats. De har påbörjat arbetet och kommer därför att vistas i området.

Kontaktperson inom styrelsen för dessa arbeten är Peder Gunnefur.