Kontroll av fastmålade fönster och dörrar

Efter måleriarbetena 2017 har några fönster och dörrar varit svåra att öppna eller har klibbat/skrapat på grund av färgen. Vi ber därför alla att kontrollera samtliga öppningsbara fönster och dörrar i era hus. Kontrollera om det är något problem att öppna dem. Fyll därefter i formulär via länk nedan så att styrelsen vet status och kan ordna åtgärd där det behövs.

Fyll i formuläret senast den 15 april.

 

Rensning av grusgångar

Underhållet av gemensamma grusytor behöver förbättras för att inte ogräset ska ta över. Styrelsen har börjat fundera över olika lösningar. Några som kommit upp hittills är, med bedömda kostnader:

  • Fortsatt egenförvaltning, men oftare.
  • Extern entreprenör för ogräsrensning, kostnad ca 25 000 kr/år.
  • Asfaltering av grusytor, kostnad ca 165 000 kr.

I första hand vill styrelsen att föreningen lyckas sköta grusytorna utan extern hjälp, främst för att hålla kostnaderna nere.

Under hösten har inte hållits gemensam arbetsdag. Vi ber därför istället alla att någon gång under de kommande två veckorna rensa i gångarna som ansluter till era tomter. Ni som inte har sådana gångar kan istället arbeta på den gemensamma gräsmattan och större grusytan. Vi hoppas att alla har möjlighet att bidra för att kunna hålla fint i området samtidigt som vi kan fortsätta hålla avgifterna låga.

Målning av fönster

Våra fönster kommer att målas om inom kort. De kommer att nås delvis från utsidan, men kräver även tillgång från insidan under dagtid. Målaren (Måla i Skåne AB) kommer att koordinera arbetet. Varje hus kommer att kräva några dagars arbete. Tillägg kommer vid dåligt väder. Följande tider gäller preliminärt:

  • Sleipnergatan, udda husnummer: v 34-35
  • Sleipnergatan, jämna husnummer: v 36-38
  • Gullfaxegatan, udda husnummer: v 39-41
  • Gullfaxegatan, jämna husnummer: v 42

Åtgärder av fel efter JM

Som en följd av uppgörelsen med JM kommer föreningen nu att åtgärda en del kvarvarande fel. För det har en egen entreprenör upphandlats. De har påbörjat arbetet och kommer därför att vistas i området.

Kontaktperson inom styrelsen för dessa arbeten är Peder Gunnefur.

Förlikning med JM

Efter många år har styrelsen nu tecknat ett avtal om förlikning med JM. Det innebär att föreningen och JM skiljs åt mot att JM ersätter föreningen med sammanlagt två miljoner kronor, varav 450 000 kr är redan innehållen betalning för måleriarbetet som utfördes år 2014.

Ersättningen planeras användas för att avhjälpa fel som finns kvar. Underhåll av fönster är den största posten och planeras utföras under år 2017. Förberedelser för kommande arbeten har påbörjats. Efter hand som arbetena blir aktuella kommer mer information.

Åtgärder på yttre elcentraler

Styrelsen har konstaterat problem med att vissa yttre elcentraler (de grå fasadskåpen) inte varit tillräckligt vädertäta. Vi strävar efter att JM ska lösa dessa problem, men tills vidare kommer en temporär lösning att användas. Denna utförs söndagen den 13 december.

JM genomför fönsterinventering 19 oktober

Med början på måndag den 19 oktober kommer JM att inventera de fel som finns på våra fönster. Det kommer att ske genom att de fysiskt tittar och tar foton på skadorna. För att nå andra våningen kommer stege att användas.

Det är osäkert hur lång tid inventeringen tar, så eventuellt sträcker sig arbetet över ytterligare någon dag.

Buktande dörrar

Tidigare har vi haft problem med buktande ytterdörrar i föreningen. Buktningen har inneburit att det dragit kallt genom ytterdörren eller varit svårt att stänga dörren. Ett problem har varit att vi ibland har konstaterat stora buktningar, men när leverantören kommit för att kontrollmäta, så har temperaturerna varit annorlunda och felet inte kunnat konstateras längre.

Ni som har buktande dörrar kan själva genomföra mätning och dokumentera denna med foto. Instruktioner hur mätningen ska ske finns på besiktningsformulär nedan. Det är avsnitt 1 på formuläret som är relevant för detta problem. Tillåten buktning är 8 mm för kallförrådsdörrar och 4 mm för övriga ytterdörrar.

Skicka fotodokumentation och uppmätt buktning till styrelsen via mejl om ni konstaterar fel på dörren. OBS! Se till att avvikelsen syns tydligt på foton genom att ta foto på linjal, tumstock e.dyl.

För att få den räta linje som buktningen ska jämföras med kan ni använda ett spänt snöre alternativt en rätskiva som når över hela dörren. Rätskiva finns att låna hos Sven-Åke Fädmyr.