Motioner senast den 18 april

Inom kort kommer datum för föreningsstämman år 2017 att publiceras. Via motioner kan boende påverka föreningens verksamhet. För att hinna behandla eventuella motioner inom styrelsen är sista dag för att lämna in motioner den 18 april.

Motioner skickas via mejl till styrelse@brfhugin.se eller lämnas i brevlådan på Sleipnergatan 10. Följ länk nedan för instruktioner och tips för motioner.