Rensa avloppet under värmepumpen

Med tiden samlas det ludd, tvättmedelsrester och annat oönskat i avloppet från tvättmaskin och värmepump. Tänk på att rensa avloppet som finns under värmepumpen. I de hushåll där avloppet är svåråtkomligt ska det sedan tidigare ha lämnats en sprayflaska med silikonspray för att underlätta återmontage av avloppsrören.

Tänk också på att rensa avloppet från det lilla samlingskärlet till vänster. Det är lätt hänt att det samlas slam i det, vilket gör det svårare för vattnet att rinna ut till avloppet.

Om ni saknar manualen till värmepumpen, så finns den att hämta på vår webbplats.