Vi behöver dina kontaktuppgifter

Nu är det dags att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Om något skulle hända medan du är borta och någon i styrelsen eller granne skulle behöva komma i kontakt med dig så är det bra om vi har dina kontaktuppgifter. Vi ber alla att skicka in dem via länk nedan senast den 19 april.