Kallelse till föreningsstämma 16 maj 2013

Kallelse till föreningsstämma den 16 maj 2013 kl 19.00, dagordning samt årsredovisning och revisionsberättelse har delats ut till samtliga hushåll den 30 april. Alla handlingar finns att hämta via följande länkar:

För att veta hur mycket fika vi ska beställa vore vi tacksamma om ni anmäler er via följande formulär: