Anmälan till föreningsstämma

I förra nyheten fanns en länk för att anmäla närvaro vid föreningsstämman den 16 maj, men med tanke på det låga antalet anmälningar är det troligt att många har missat informationen.

Styrelsen ber samtliga hushåll att ange antalet planerade deltagare vid stämman. Uppgiften är inte bindande, men det vore bra att veta ungefärligt antal deltagare för planeringens skull. Om ni inte planerar komma, så kan ni ange 0 deltagare i formuläret.