Resultatet från extrastämman

Vid extrastämman togs två frågor upp enligt den dagordning som skickats ut med kallelsen. Utfallet blev följande.

  • Styrelsen fick förtroende att driva tvisten mot JM till förenklat skiljeförfarande om så krävs.
  • Stämman beslutade att föreslagen stadgeändring avseende fastighetsavgiftens fördelning inte ska genomföras.