Felaktigt utskick från Telia

Telia har haft problem med utskicken kring abonnemangsbytet. Några medlemmar har fått ett brev med rubriken ”Nu flyttar vi ditt teleabonnemang”. I brevet står att numret kopplas ur och en ny adress med felaktigt postnummer anges. Det utskicket är felaktigt. Numren ska inte kopplas ur. Brevet nämner också en flyttningsavgift, men någon sådan ska inte förekomma.

Telia ber om ursäkt för det felaktiga utskicket.