Paragrafryttare och lagvrängare sökes till stadgekommitté

Styrelsen känner att en stadgekommitté kan vara till nytta för föreningen. Kommittén skulle dels ha en stödjande roll för styrelsen och medlemmarna vid tolkning av stadgarna och dels ha en utvecklande roll genom att komma med förslag på förbättringar och förtydliganden.

I första steget vill styrelsen gärna få in intresseanmälningar för att se om det finns tillräckligt med medlemmar som kan tänka sig att bidra till kommittén. Känner du att du kan bidra? Skicka då ett kort meddelande till jonas.roslund@brfhugin.se.