Föreningsstämma tisdagen den 27’e juni klockan 19:00

Plats och tid

Styrelsen har beslutat att håll föreningsstämma tisdagen den 27’e juni klockan 19:00 på Lunds Akademiska Golfklubb. En formell kallelse kommer att läggas i era brevlådor senast två veckor innan stämman i enlighet med våra stadgar.

Motioner och ämnen

Motioner som ska tas upp på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 10’e juni. Skicka motioner till styrelse@brfhugin.se

Årsredovisning

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för medlemmar på nabo.se senast två veckor innan stämman.

Anmälan till stämman

Länk att anmäla sig till stämman kommer att skickas ut i samband med kallelsen