Laddning av elbil först efter godkännande

Elbilar blir allt vanligare i samhället och börjar också dyka upp bland våra boende. Även om vi ser det som en väldigt positiv utveckling finns det enligt experter en påtaglig brandrisk att ladda bilen i ett vanligt eluttag. Ni kan läsa mer om risker och hur du förbereder för laddning på följande artikel.

Vi hoppas därför att ni har förståelse för att styrelsen har fattat beslut om att ingen laddning får ske i föreningens eluttag eller hus om inte en lösningen för laddning har presenterats och godkänts av styrelsen. Skicka ditt förslag till styrelse@brfhugin.se.