Föreningsstämma den 18’e juni klockan 19:00 på Lunds Akademiska Golfklubb

Datum för Föreningsstämma är nu bestämt till den 18’e juni och kallelse till stämman har i veckan delats ut i till samtliga hushåll.

Välkomna!