Kallelse föreningsstämma 17 maj 2016

ordförandeklubba-brunTisdagen den 17 maj 2016 hålls årets föreningsstämma. Kallelse har delats ut till alla hushåll. Kallelsen finns även att hämta via länk nedan.

Årsredovisning, revisionsberättelse och förhoppningsvis valberedningens förslag kommer att publiceras senast den 10 maj. Dessa handlingar kommer endast att distribueras elektroniskt.

Efter stämman informerar styrelsen om aktuella ärenden. Samtidigt bjuder föreningen på en enkel fika. För att veta hur många som kommer ber vi alla att ange via länk nedan hur många som kommer från ert hushåll. Om ni inte har möjlighet att komma kan ni ange noll närvarande i formuläret.