Förtydligande om fönsterinventering

Den fönsterinventering som JM ska genomföra med början den 19 oktober sker från utsidan. Ingen behöver hålla sig hemma för detta.