JM genomför fönsterinventering 19 oktober

Med början på måndag den 19 oktober kommer JM att inventera de fel som finns på våra fönster. Det kommer att ske genom att de fysiskt tittar och tar foton på skadorna. För att nå andra våningen kommer stege att användas.

Det är osäkert hur lång tid inventeringen tar, så eventuellt sträcker sig arbetet över ytterligare någon dag.