Förfallodag uppskjuten till 7 oktober

Avierna för fjärde kvartalet har nu delats ut. Eftersom de delades ut sent kan betalning ske fram till den 7 oktober för avgiften för oktober månad. Tyvärr gjorde tekniska problem att detta inte kunde anges på avierna. Betalning via autogiro sker på ordinarie förfallodag.