Sänkt avgift från 1 oktober

Styrelsen berättade på stämman att vi skulle se över föreningens ekonomi med tanke på de låga räntor som föreningen fått vid de senaste förhandlingarna med långivarna. Styrelsen har gjort en översyn och har konstaterat att det finns utrymme för en stor sänkning, med bibehållen full avsättning till underhåll. Nyligen beslutades därför om en sänkning av avgiften med hela 29 procent. Denna sänkning kommer att träda i kraft redan den 1 oktober. På grund av detta har betalningsavierna blivit försenade, men de planeras att delas ut under den kommande helgen.