Separat debitering av sophantering

Med början andra kvartalet 2015 presenteras avgift för sophantering separat. Debitering sker enligt den avgift som föreningen betalar per hushåll. Detta ger en mindre justering av totalbeloppet på avierna. Avierna för andra kvartalet har nu delats ut i brevlådorna.